29 87 75 30

Fysioterapi Online, er ikke bare et påfund.

Online Fysioterapi kan gøre en stor forskel, og i 80% af alle tilfælde, hvor der behov for en fysioterapeut, vil online konsultationer være mindst lige så gode som de klassiske udgaver. Denne artikel forsøger at belyse de fordele, som findes ved online fysioterapi og hvordan de få ulemper, det medbringer, ikke har den store betydning.

Fysioterapi er en meget stærk behandlingsform og ved hjælp af fysioterapi kan vi skabe store forandringer. Dog, tror mange, at det mest af alt handler om at ligge på briksen og blive trukket i eller masseret på. Det er langt fra den virkelighed som vi arbejder ud fra, og det er desværre også langt fra den mest effektive behandling.

Når det kommer til fysioterapi, at så er én af de absolut stærkeste værktøjer vi kan benytte, muligheden for at gennemgå klientens historie og lytte til at alle de aspekter, som ligger til grund for en skade eller skavank. Det kan være faktorer som binder sig til skadens opståen, men det kan ligeså vel være faktorer, som er årsag til at skaden vedligeholdes.

Vil du læse lidt om hvad fysioterapi generelt kan? Så klik her

Alle disse faktorer findes ikke ved at klienten ligger på briksen, og vi bare kigger på kroppen. Det er nemlig via samtalen og det man kalder anamnesen, at vi kan få indsigt i eventuel uhensigtsmæssig adfærd og/eller overbevisninger.

Fysioterapi online virker pga. en god samtale.

En god, dybdegående og indsigtsgivende samtale er nødvendig for, at fysioterapi skal have god effekt. Det opnår man i langt højere grad med online konsultationer end ved almindelige samtaler i klinikken. Det skyldes, at vi mennesker er ret bevidste om den situation vi befinder os i, og lige præcis med video-opkald, har vi lettere ved at være præcise, konkrete og specifikke i de ting vi siger.

Det har vist sig igen og igen, at ved almindelige samtaler, kan vi hurtigt komme til at snakke lidt for hyggens skyld, og bruge tiden på lidt løs tale. Det skal der selvfølgelig også være plads til, og det skal der også i video-samtaler, men når det kommer til effektiv planlægning af et behandlingsforløb er det godt at være præcis.

Det præcise opstår når vi ikke kan kommunikere med så meget andet end vores ord. Det er nemlig sådan at man via telefon eller video-samtaler har langt mindre non-verbal kommunikation. Det er en skam, hvis det handler om at have en hyggelig samtale med sine familiemedlemmer el.lign. men i tilfældet hvor man skal tale med en fysioterapeut, giver det en mere “klinisk” samtale. Og, i den forbindelse et mere konkret billede af din problematik.

Det er sådan, at fysioterapeuter også er mennesker. Og selvom vi, i de fleste tilfælde, nyder godt at vores observationer, mavefornemmelser og antagelser, så kan disse også stå i vejen for vigtig viden. Det forekommer langt mindre, at man laver fejlagtige antagelser i video-opkald end ved almene samtaler.

Man kan godt blive undersøgt ved online fysioterapi.

De fleste vil nok mene, at en undersøgelse ikke kan finde sted via video-opkald. Men, det kan det sagtens. I fysioterapi er det langt vigtigere og mere interessant at se hvordan kroppen fungere, eller ikke fungerer, i såkaldte funktionstest. Altså, hvor du udfører en bevægelse eller funktion, imens fysioterapeuten vurderer kvaliteten af funktionen sideløbende. Dette kan med stor fordel lade sig gøre via video, og ofte vil det også være muligt at se lige præcis den situation, hvor problemet normalt opstår.

Eksempel: en kvinde får ondt i ryggen, når hun står ud af sengen om morgenen.

Den undersøgende fysioterapeut forestiller sig hvordan sengen og situationen ser ud, og “gætter” sig til hvad, der kan være problemet. Det kan resultere i, at hun gætter forkert, og egentlig har en forestilling om en forkert årsagssammenhæng. Samtidig kan kvinden føle, at hun bliver overhørt eller misforstået og dermed er det opstået negativ kommunikation.

Hvis man har en samtale over video, er det muligt at gå ind i sin seng, og vise hvordan problemet sker, og så kan fysioterapeuten gøre sig en mere oplyst vurdering, og vejlede kvinden langt mere effektivt.

Behandling hjemmefra.

Her begynder det at være lidt indviklet. For klassisk behandling, hvor fysioterapeuten benytter sine hænder mv, til at udføre div. behandlinger er ikke muligt via videotelefoni. Men, derudover er der faktisk ikke så meget, som ellers er begrænset.

De manuelle, direkte, behandlinger er kun en enkelt brik i det puslespil, som hedder “at få det bedre”. De andre 999 brikker er mindst lige så vigtige. Det er derfor meget sandsynligt at, man kan komme i mål ved hjælp at træningsøvelser, instruktioner, rådgivning, coaching, planlægning, vejledning, opfølgning, motivationsfremme, adfærdsanalyse og struktur. Alle faktorer kan gennemføre via video-telefoni, og kræver ikke, at man står overfor hinanden.

Forventninger og vaner.

Den største udfordring ved online fysioterapi, er ikke manglen på manuel behandling. Det er langt mere udfordrende at hverken klienter eller terapeuter er vant til det. Og, forventningerne til forløb og effekt, i værste fald, er lave fra både klienten og terapeuten. 

Der er absolut ingen grund til at forvente mindre end ved klassiske forløb. Tværtimod. Det er en enestående mulighed for at udnytte fysioterapiens store spændvidde og opnå en langt mere fleksibel og virksomt behandlingsforløb.

I løbet at af de kommende år, vil det helt sikkert blive helt almindeligt at sundhedsfaglige konsultationer foregår via video. Ikke kun ved fysioterapeuten, men også ved lægen, sundhedsplejersken, tandlægen, sygeplejersken, optikeren etc. Det er allerede almindeligt at ringe til lægen mellem 09-10 og tale om sin sygdom, så det er blot et spørgsmål om tid, før det bliver med video-opkald.

Så lad være at vente. Fremtiden er her allerede, og du vil med højest sandsynlighed opleve et langt bedre forløb, end du kan forestille dig. 

Du er altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål eller vil du blot se mere om de ting vi foretager os, så kig på div. sociale medier.
Følg os, for at få den nyeste viden og direkte adgang til os.

Vi er ikke de eneste.

Online fysioterapi udbydes af flere og flere fysioterapeuter. Det er ikke bare en understregning af, at fysioterapien, som fag, udvikler sig, men også en forsikring om, at det har god effekt, og giver mening at tilbyde fysioterapi som en online ydelse.

Desuden arbejder sundhed.dk på tilbyde en platform hvor alle fysioterapi-klinikker kan blive tilmeldt, og dermed få video-opkald via den samme portal. Det vil klart medføre en stigning i mængden af video-konsultationer, som foretages, og flere og flere vil begynde at se meningen med det. 

se mere om løsningen for fysioterapeuter her

Allerede nu, kan psykologer benytte løsningen via sundhed.dk, og det har vist at være et meget godt redsskab. Det samme vil det blive for fysioterapeuter.

se hvordan psykologerne gør

Herunder kan du se andre fysioterapi-klinikker, som allerede tilbyder videokonsultationer, og har gode erfaringer med det.

www.fysioonline.dk

www.elægen.dk

www.smertefys.nu