29 87 75 99

Løberknæ, traktus iliotibialis friktions syndrom , runners knee eller  IT-band syndrom, som det også bliver kaldt , er en vævsirritations tilstand (inflammation), der opstår som følge af gentagne friktioner mellem  den yderste og nederste del af lårbenetsstrukturer og ledbåndet kaldet traktus iliotibialis.

Løberknæ ses oftest i sportsgrene, der kræver højudholdenhed som løb, cykling, fodbold etc.
Løberknæ er den hyppigste årsag til smerter på ydresiden af knæet.

Årsagen til løberknæ er stadig uvist

Det er stadig uvist hvorvidt irritationen kommer som følge af friktionen mellem ydersiden af knoglen og ledbåndet, eller om det skyldes irritation af et lag af fedt og bindevæv mellem lårbensknoglen og ledbåndet.

Anatomien af et løberknæ

Traktus iliotibialis er et meget stort ledbånd/senespejl, der løber over hoften og knæet´s ydreside.
Der er to muskler som hæfter inde i senespejlet. Den store ballemuskel kaldet m. gluteus maximus og en muskel på forsiden af hoften kaldet m. tensor fasciae latae.
Den distale ende af traktus iliotibialis inserere på ydresiden af underbenet skråt til siden for knæskallen (tuberculum gerdy). Det kan have snipper til knæskallen og den anden underbensknogle kaldet fibula.

Dette betyder, at Traktus iliotibialis spiller en stor rolle i hoft-knæ komplekset og b.la. er vigtig for ydre stabilitet omkring knæet. M.gluteus maximus´ funktion er at føre benet bagud (ekstension), udadrotere hoften (ekstern rotation) og føre benet ud til siden (abduktion) M.tensor Fascie Latae´s funktion er at bøje hoften (fleksion), udadfører benet (abduktion) og indadrotation af benet (intern rotation).

Symptomer på at du er ved at få løberknæ

Symptomerne er smerter, ømhed og måske hævelse på ydresiden af knæet nede omkring ledlinjen ved siden knæskallen. Der kan være små crepitationer/`knitren´ mellem ledbåndet og lårbensknoglen, når benet bøjes og strækkes.

Smerterne fremprovokeres oftes omkring den samme tid eller distance ved aktiviteten (eks. Løb eller cykling). Lange træningssessioner eller løb ned af bakker fremprovokerer kendt smerte.

Ved et længerevarende skadesforløb kan smerterne forekomme i starten af aktiviteten for så at forsvinder under eks. Løbeturen og komme tilbage igen ved slutningen. Det er derfor vigtigt  at forsøge at finde den udløsende årsag, og ikke forsøge at ”træne smerterne væk” igennem den smerteudløsende aktivitet.

Er jeg i risiko for at få løberknæ?

Der kan være en lang række faktorer, som på sigt kan forårsage løberknæ.

Ændringer i træningsintensitet (distance/terræn).

Når du forøger eller ændrer dine træningsrutiner ændrer du kroppens evne til at håndtere den inflammation, der kommer ved løberknæ.

Svaghed i muskulaturen omkring hofte og knæ

Er der svagheder kan det medføre ændringer i biomekanikken for benene og fødderne. Dette gør at senespejlet slider mere mod lårbenet

For hurtigt øgning i træningsintensitet

Dette kan belaste strukturerne i og omkring knæet og hoften for hurtigt, hvilket kan skabe en vævsirritationstilstand. Dette kan forekomme, hvis strukturerne enten ikke er opbygget gennem træning til at modstå de øgede krav, eller hvis musklerne ikke er udholdende nok og derfor ændre biomekanikken omkring leddene ved udtrætning.

Ændret biomekanik og tredimensionel bevægelse

Vores ben og hofte bevæger sig i et tredimensionelt plan, og der foregår således ikke kun bevægelserne bøj (fleksion) og stræk (ekstension), men også en lille smule rotation i hofte og knæ under løb.

Rotationsbevægelserne sker i forhold til hinanden og kan påvirkes af b.la. hofte-,knæ- og fodstillingen.

Nogle mener, at løberknæ kan forekomme som følge af, at ”skinnebensknoglen” (tibia) rotere en lille smule mere indad en normalt. Dette vil påvirke ledbåndet/senespejlet (traktus iliotibialis), da det hæfter på denne knogle og derfor bliver mere stramt omkring friktionspunktet på ydersiden af låret.

Årsager, der kan forårsage denne ændring i biomekanikken og indadrotation af skinnebenet, kan eks. være dårlig kontrol af hofteleddet (mere indadført og indadroteret hofteled), kalveknæ (genu valgus) og dårlig biomekanik/fodstilling i fødderne.

Hvordan behandler man et løberknæ?

Handl hurtigt!

Det er vigtigt at adressere problemet så tidligt man kan, inden det når at udvikle sig. Jo før du handle desto mindre kan inflammationen nå at vokse.

Nedsæt din trænings intensitet.

Nogle gang forsvinder symptomerne af sig selv efter en kort pause fra aktiviteten ved hjælp af den naturlige opheling.

Træn langsomt op.

Mange løbere har svært ved at vurdere deres træningsintensitet og kommer derfor til at overtræne. Start med at lave en aktivitet der ikke giver smerte. Og så skaler op.

Dette kan blot være at gå 500 meter nogen gange. Er du i tvivl om hvordan du skal gøre, så læs vores indlæg om gradueret eksponering.

Gør noget ved årsagen i stedet for symptomet

Den optimale behandling er ikke kun at fokusere på symptomerne nede ved knæet,  men at adressere de biomekaniske ændringer, der kan være omkring hofte og fod.

Dette kan b.la. være massage-, udspænding, styrketræning eller triggerpunktbehandling af musklerne omkring hoften.  Musklerne  kan som nævnt tidligere nemlig ændre de biomekaniske forhold omkring knæet, hvilket kan resultere i et “løberknæ”.

Strækøvelser, foamrolling eller udspænding af senespejlet (traktus iliotibialis) kan i nogle tilfælde kun have begrænset effekt, da det ikke nødvendigvis fjerner den udløsende årsag.

Medicin som sidste udvej med løberknæ

I yderste tilfælde kan man tage anti-inflammatorisk medicin, give injektioner med binyrebarkhormon eller operativt løsne senespejlet. Disse midler vil hjælpe kroppens naturlige evne til at hele.

Hvad hvis jeg har prøvet det hele og stadig har smerter?

Prognosen for løberknæ er i de fleste tilfælde ret god, men det kræver, at man arbejder med årsagen i stedet for symptomerne.

Og endnu lettere at komme til livs med en kompetent fysioterapeut ved sin side.

Derfor er du velkommen til at skrive til os og bede om hjælp.
Fordi vi er Danmarks eneste klinik med tilfredshedsgaranti på alle behandlinger, er du sikret et godt forløb.

God træning!