29 87 75 99

CASPER LUNDSTRØM NIELSEN

MÅL OG VISION

Det er mit klare mål at være en del af et team, som arbejder imod at skabe rammer hvor patienterne føler sig trygge, hørt og godt behandlet. Fagligt vil jeg gerne opnå flere manuelle teknikker og ligeledes øge min viden indenfor det psykologiske felt.

Min vision med fysioterapi er at bestræbe mig på at se mennesket frem for skaden. Om man har et, for nyligt, brækket ben eller en kronisk dårlig ryg, er jeg overbevist om, at vi alle sammen er påvirket af forskellige biologiske, psykiske og sociale faktorer. Disse faktorer spiller en stor rolle i forbindelse med genoptræning mm. Der kan hurtigt være mange udfordringer, i fx ens sociale liv, som gør, at man ikke kommer over sin skade med det samme. Hvis det er tilfældet, nytter det ikke noget, at jeg som behandler ikke formår at tilrettelægge et hensigtsmæssigt forløb, fordi jeg kun ser på det fysiske aspekt af personen.

Derfor gør jeg en stor indsats for at arbejde helhedsorienteret og tage lige så stor højde for de psykiske og sociale faktorer som for det biologiske.

ERFARING:

Umiddelbart efter afslutning af fysioterapeut studiet tog jeg en certificering som NLP Practitioner. Jeg tror på, at jeg igennem dette er blevet bedre til at give mine patienter flere redskaber til at være motiverede og engagerede i den behandlingsstrategi, som bliver lagt. På den måde opnås der en højere grad af kvalitet i forløbet, hvor både mine patienter og jeg selv er tilfredse med effekten og resultaterne af forløbet.

Jeg har undervejs i min uddannelse arbejdet på er kommunalt genoptræningscenter. Desuden har jeg stået i mange situationer hvor sportsskader har været på dagsordenen. Det har jeg bl.a. gjort gennem springgymnastik, hvor jeg tilmed, selv, har opnået titler som Dansk mester og Europa mester.

Jeg har også mange års erfaring som gymnastikinstruktør for næsten alle aldersgrupper og var i en årrække ansat som efterskolelærer på en idrætsefterskole på Vestsjælland.

UDANNELSE:

Prof. Bach. fysioterapi fra University College Sjælland i 2013.

KURSER

NLP Practitioner
Dynamisk ledmobilisering ad modum Z-health
Er i gang med en kursusrække som Manipulationsterapeut

Manipulation og mobilisering af Cervikal columna samt Cervikothorakale overgang
Manipulation og mobilisering af Thorakal columna og Ribben