29 87 75 99

Velkommen til Ascend Fysioterapi

Mere end bare almindelig fysioterapi

Hvad vi tilbyder

Almen Fysioterapi

Udvidet fysioterapi

Online konsultation

Afspænding og kropsbevidsthed

Forløb for ledige

Forløbs-pakker

Udvidet Fysioterapi

Vores "udvidede fysioterapi" er for dem som ønsker en bred og mere helhedsorienteret tilgang.

Hvor det ikke blot er den enkelte skavank vi taler om, men hele din nuværende situation og hvordan du opnår flere mål end bare at vænne tilbage til habituelt niveau.

Du kan ikke benytte henvisning til denne ydelse.

læs mere her →

Almindelig fysioterapi

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du vælge at benytte dig af "almindelig fysioterapi".

Du bliver undersøgt og får en vurdering af din tilstand samt en prognose for helingstid etc.

Der bliver lagt en plan for nødvenidg intervention og du bliver selvfølgelig også instrueret i hvilke adfærdsændringer/tilføjelser du selv skal foretage

Fysioterapeutisk forløbspakke

Vores forløbspakker er en mulighed for at sammensætte et skræddersyet forløb til din specifikke situation.

Det er ikke én fast ydelse, men en aftale vi indgår individuelt, og derfor er der ikke et konkret priseksempel at følge.

Det er en måde hvor du kan få bl.a. skadesmæssig vejledning, træningsplanlægning, kostvejledning, hjælp til strukturering og tilrettelæggelse af indsats, coaching, faste opfølgninger og evt. online samtaler sideløbende med din indsats.

Læs mere her →

Andre Ydelser

Vi er klar til at hjælpe dig, og få dig tilbage til et liv uden begrænsninger

Kom ordentligt over din skade eller skavank. Du får en dybdegående indsigt i din egen situation og bliver inddraget i processen fra skadet til helet.

Vores tilgang er, at du skal være en aktiv del af processen, og vi tager altid udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang. Med dette menes at vi anskuer fysiske, psykiske og sociale faktorer som et hele, og hos os bliver du mødt som menneske og ikke som diagnose eller skadesområde.

Hvorfor vælge os?

Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social model, og forsøger altid at tage højde for alle de faktorer som kan være involveret i din tilstand.

Biologiske faktorer

Vævsskade, styrkeniveau, træningstilstand, helbredsmæssige udfordringer, køn, størrelse, alder mv.

Psykologiske faktorer

Din håndtering af din skade/situation, din egenopfattelse, dine forestillinger, overbevisninger, kropsforståelse, forståelse af årsagssammenhænge, konkrete psykiske lidelser el.lign.

Sociale faktorer

Kan du deltage i job og fritidsaktiviteter, økonomi, omgivelser, opvækst, miljø mv.

Fysioterapeutisk behandling af en mand som ligger på maven, med rygproblemer

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig med din forespørgsel. Du kan benytte vores sikre kontakt-modul ved at trykke på den grønne knap. Det bør du gøre, så snart du sender private oplysinger.

Du er velkommen til skrive via vores almene kontaktformular, men vi råder dig til at undgå personfølsomme data.

Du er også velkommen til at ringe på tlf:

29 87 75 99

9 + 13 =