29 87 75 99

Sundhedsforløb for Ledige

Et opkvalificerende forløb under LAB §91
Læs videre som borgerLæs videre som sagbehandler

Velkommen til trænings- og sundhedsforløb hos Ascendfys

I AscendFys tilbyder vi et sundhedsforløb for ledige som en del af din bekæftigelsesafklaring.

 

Formålspunkter:

Udvikle og/eller afdække fysiske, mentale og sociale kompetencer.

Opkvalificering i forhold til at påbegynde uddannelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Øge livskvalitet og funktionsevne. 

Ascendfys er andenaktør for Hvidovre Kommune, så hvis du hører til der, kan du kontakte din sagsbehandler for at høre om mulighederne for at blive tilknyttet vores forløb.

Beskrivelse af forløbet

Forløbet er som udgangspunkt bygget op om tre faste mødedage pr. uge. Mandag, onsdag og fredag i tidsrummet fra 08.00 til 14.00. I dette tidsrum udføres selve skellettet af dit forløb, nemlig træning, motion og genoptræning. 

Forløbet er individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i dine udfordringer, ønsker og plan for beskæftigelse. Indholdet udarbejdes på baggrund af fysioterapeutiske og træningsorienterede teorier, og bliver tilrettelagt så du opnår den bedste forudsætning for at nå dine mål. Forløbet igennem følges og støttes du af din ansvarlige terapeut, hvilket giver mulighed for at ændre og justere i programmet, såfremt det er nødvendigt.

Du møder til opstart og introduktion i vores kliniklokale på Poppelstykket. Træningen foregår fremover i Fitness World, Ny Ellebjerg, men klinikken benyttes ved behov. Vi står løbende til rådighed i forhold til at imødekomme dine behov, og vi ønsker at du får brugbar information om din problematik samt vejledning i, hvordan denne håndteres bedst muligt.

Under dit forløb kommer du til at møde Osvald og Casper. Casper bliver din ansvarlige fysioterapeut og coach igennem forløbet og Osvald er vores fysioterapeutiske assistent og træner.

 

Viden, coaching og kostvejledning 

Afklaring i forhold til job eller uddannelse er altid en fast del af forløbet. Dvs du vil blive klogere på din evner og eventuelle skånebehov, og vi vil vejlede og hjælpe dig til at finde en hensigtsmæssig erhvervsretning.

Du kan derudover vælge at tilføje specifikke coachsamtaler i forhold til at afklare dine job/uddannelsesønsker eller benytte coaching som et personligt udviklingsområde.

Det er også muligt at benytte individuelt kostvejledning og derigennem få hjælp og støtte til enten vægttab, vægtøgning eller en sund livsstil.

Vi har oprettet en online gruppe (på facebook) hvor du har mulighed for at have kontakt med os og de andre deltagere, på alle tidspunkter på ugen. Du kan stille spørgsmål, socialisere og deltage i vores ugentlige oplæg/foredrag.

 

Korthåret mand taler med online fysioterapeut

Kontakt og opfølgning

Opfølgninger og viden, som skabes om dine fysiske og psykosociale ressourcer, meldes løbende til din sagsbehandler, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Dette gør det muligt for din sagsbehandler at foretage relevante justeringer og tiltag i forhold til din samlede beskæftigelsesafklaring.

Desuden har AscendFys mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med en eventuel jobkonsulent, mentor eller lignende og indgå i dialog om din situation samt deltage i diverse møder og rundbordssamtaler. Alt sammen for at sikre de mest optimale vilkår for at du kan fastholdes, udplaceres eller genplaceres på arbejdsmarkedet.

 

Praktiske informationer:

Dit første møde foregår i vores kliniklokaler på adressen:

Poppelstykket 14, 2540 kbh SV.

Du skal ikke medbringe noget særligt til opstarten. Det er en samtale hvor vi vil spørge om en række information ift din situation og samtidig er det en introduktion til stedet og forløbet.

Når selve træningsdelen igangsættes, skal følgende medbringes

Dit udleverede adgangskort til Fitness World.

Hængelås til omklædningsskabene i Fitness World.

Træningstøj og indendørssko.

Vandflaske og lille håndklæde.

 

 

Det anbefales altid at have spist morgenmad inden du kommer til træning, så får du den bedste oplevelse.

Uddybende beskrivelse af Forløbet

Opstarten

Når din sagsbehandler og du, er blevet enige om at starte i forløb hos AscendFys starter selve opstartsprocessen. Når vi har modtaget bevillingen, vil du blive kontaktet for at aftale tid til opstart.

Opstarten indebærer en individuel samtale, hvor dit forestående forløb introduceres, og hvor din ansvarlige terapeut opnår en fyldestgørende viden om dine aktuelle fysiske og/eller psykosociale problemstillinger.

Træningen

Ud fra startsamtale tilrettelægges et individuelt træningsprogram, som du skal følge tre gange ugentligt. Programmet udarbejdes på baggrund af fysioterapeutiske og træningsorienterede teorier og koncepter, og vil bestå af forskellige øvelser, som alle har til formål at opkvalificere dine fysiske ressourcer.

Du har mødepligt til træningen, som foregår i tidsrummet mandag, onsdag og fredag fra 08.00 til 14.00

Gennem hele forløbet følges du tæt og samarbejder med din terapeut om eventuelle opståede behov. Der er derfor altid mulighed for at ændre og justere i programmet. Foruden at sikre kvaliteten af forløbet, er dette også din forsikring om, at vi hele tiden står til rådighed i forhold til at imødekomme dine behov og kan give information om din problematik samt vejledning i, hvordan denne håndteres og imødekommes bedst muligt.

Kostvejleding og coaching

Foruden træning vil du have mulighed for at modtage individuel sundhedscoaching eller kostvejledning. Begge dele er et ekstra tilbud i tilbuddet, og sættes kun igang efter ønske fra dig. Du kan til enhver tid vælge det til/fra. Kostvejledning kan bero på vægttab, vægtøgning eller blot hensigtsmæssige vaner og viden om mad. Til kostvejleding i AscendFys vil du sjældent opleve at få udleveret en kostplan med en masse strenge regler, men nærmere blive introduceret til en række simple opgaver til at få styr på adfærden og tankerne omkring mad og kostvaner.

Sundshedscoaching er en mulighed for dig, for at arbejde i dybden med afklaring af dine ønsker, værdier, overbevisninger, og målsætninger. Det vil ofte være et meget motiverende arbejde at udføre, og langt de fleste vil opleve en følelse af at være blevet klogere på sig selv. Det drejer sig dog samtidigt meget om at implementere denne nye viden i din hverdag, og få skabt konkrete adfærdsopgaver. Med andre ord, så skal dine ønsker og mål ikke bare “blive ved snakken” men også omsættes til simple og konkrete adfærdsopgaver.

Vidensgruppe

Som en del af forløbet tilbyder vi en online vidensgruppe. Det er en lukket gruppe på Facebook, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål, opleve fællesskabet fra de andre samt at se, og deltage i, et ugentligt online mini-foredrag. Det er ikke undervisning, men det er heller ikke et foredrag. Det vores måde at dele de erfaringer vi har gjort os igennem årene og emnerne spænder fra helt konkrete anatomiske forhold i knæet til jobsøgningsprincpipper til psykiske udfordringer ifm stress el.lign. Kort sagt, der er rigtig meget viden at komme efter og det vil tilføje dit forløb en endnu større sandsynlighed for at opnå det du vil. 

Opfølgning og tilbagemeldinger

Såfremt det er relevant, vil AscendFys undervejs i forløbet tage kontakt til andre aktører omkring din situation. Dette gøres for at øge kendskabet til borgerens aktuelle problemstillinger samt at skabe et inter-, intra- eller tværfagligt samarbejde, hvor borgeres behov er i centrum. Oftest vil der her være tale om andre sundhedsfaglige aktører som fx egen læge, andre typer behandlere, mentorer eller støtte/kontaktpersoner. 

Gennem hele forløbet formidles den viden, som skabes om borgerens fysiske og psykosociale ressourcer, løbende til sagsbehandleren på jobcenteret. Dette gør det muligt for sagsbehandleren at foretage relevante justeringer og tiltag i præcis det øjeblik, der er behov for det. Desuden har AscendFys mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med jobkonsulenten på jobcenteret, indgå i dialog med borgerens arbejdsgiver samt deltage i diverse møder og rundbordssamtaler. Alt sammen for at sikre de mest optimale vilkår for at borgeren fastholdes, udplaceres eller genplaceres på arbejdsmarkedet.

Efter endt forløb sammenfattes en uddybende beskrivelse 

 

I AscendFys tilbyder vi et forløb for ledige som en del af deres bekæftigelsesafklaring. 

Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges fysiske, mentale og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Opstarts og henvisningsprocedure

Når det er aftalt med den pågældende borger, at han/hun skal deltage i vores forløb gives kontakt til AscendFys.

Ascendfys modtager, via mail, oplysninger om borgerens, navn, cprnummer, telefonnummer og adresse til kontant@ascendfys.dk. Rekvisitionsgrundlaget er jobplanen, hvor målet med aktiveringen er angivet. Jobcenter står for første henvisning. Der henvises løbende med varierende varighed. Der vil være opstart af borgeren inden for 5-10 hverdage.

AscendFys’ medarbejder kontakter borgeren for konkret aftale om opstart og sender efterfølgende information om startdato til sagbehandler.

Jobplanen indeholder præcis startdato og slutdato.

Periode/varighed

Som udgangspunkt varer et forløb 13 uger. For at sikre en høj fleksibilitet, der gør det muligt at imødekomme hver enkelt sagsbehandlers og borgers behov og forventninger, kan forløbet forlænges eller forkortes, såfremt der er behov for dette.

Forløbet har som standard en ugentligt varighed på 8-12 timer. Modificerede forløb, med lavere fremmødepligt kan aftales såfremt det er fremmende for den samlede beskæftigelsesindsats. 

Adresse og Placering

Opstart og introduktion foregår i Ascendfys’ lokaler på Poppelstykket 14, 2450 Kbh SV. Derudover foregår træningsaktiviteter i Fitness World, ligeledes på Poppelstykket. 

Yderligere information om adresse og placering kan findes nederst på siden.

Formål og Indhold

Forløbet er en del af den samlede bekæftigelsesafklaring og har til formål at udvikle eller afdække den lediges fysiske, mentale og sociale kompetencer. Det gøres med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Træning, motion og genoptræning.

Grundstenen i forløbet er fysisk aktivitet og fysioterapuetisk tilrettelagt træning. Det er med formål at skabe en forbedret fysisk tilstand og gøre borgeren i stand til at imødekomme de fysiske krav vedkommende skal kunne håndtere senerehen.

Derudover er træning det ene ben af vores bio-psyko-sociale menneskesyn hvorigennem vi forsøger at skabe positive forandringer ved at tage højde for, og inkludere, alle ressourcer hos den enkelte.

Støtte og vejleding ift afklaring

Forløbet tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker om forbedring, men også de konkrete beskæftigelsesplaner. Der benyttes derfor altid tid til at tale med borgeren om dennes forestilling om fremtidig erhverv og hvordan dette stemmer overens med ønsker, mål og aktuelle adfærd.

en-til-en coaching eller kostvejledning

Borgeren kan vælge at tilføje indiviuelle samtaler som er specifik rettet imod sundhedsfordrende tiltag (eksempelvis kostsamtaler) eller beskæftigelsesafklarende faktorer (eksempelvis målsætning etc). Det er ligeledes muligt at benytte coaching som en del af sin personlige udvikling og lære adfærdsmæssige redskaber til at overvinde fx sociale fobier eller uhensigtmæssige forestillinger om sig selv og sin kunnen.

Formålet med coaching er at hjælpe borgeren til selv at ændre uhensigtsmæssige vaner. Coachingen skal hjælpe borgeren med at finde ud af, hvad han/hun vil, og hvad der forhindrer ham/hende i at opnå det. Coachingen øger bevidstheden om borgerens egne mønstre og handlinger, så borgeren bliver løftet ud af offerrollen og hjulpet til en forståelse af og en tro på, at han/hun besidder den viden og de kompetencer, der skal til for at skabe forandring.

Borgerne har mulighed for alle ugens dage at benytte sig af coaching hos AscendFys. Samtalerne afholdes af en certificeret coach.

Online undervisning og fællesskab

Via et ugentligt webinar gives undervisning, som har til hensigt give borgeren en bredere forståelse for sin situation samt konkrete redskaber til bl.a. konflikthåndtering, kommunikation, mestrings-teknikker, sygdomsforståelse, sygdomsindsigt, evt. brancheskift, identitets forandring ved funktionstab mm.

Aftaler vedrørende deltagernes fravær

Det er en væsentlig del af indsatsen at motivere til fremmøde, og handle konsekvent på manglende fremmøde.

Hvis en deltager ønsker fri fra forløbet, skal deltageren aftale det med sin sagsbehandler. Sagsbehandler giver besked til AscendFys via mail eller telefon. Faste fridage kan være aftalt som led i planen.

Ascendfys sender hver måned og senest mandag i den efterfølgende uge mødeprotokollen til jobcentrets afdelinger. Når AscendFys får kontakt til en deltager efter en udeblivelse, skal AscendFys oplyse deltageren om, straks at kontakte jobcentret, da evt. stop i hjælpen først ophører ved deltagerens personlige henvendelse.

Enhver afgørelse om hvorvidt udeblivelse skal medføre sanktioner træffes af Jobcenteret.

Hvis en visiteret borger afviser at deltage i forløbet, skal AscendFys samme dag informere jobcenteret. Hvis AscendFys modtager borgerens begrundelse for afvisningen, skal denne ligeledes formidles. Såfremt en borger ophører af andre grunde, skal AscendFys samme dag give jobcenteret besked om dette.

Vedrørende deltagernes ophør

Som udgangspunkt ophører et tilbud kun efter aftale medsagsbehandler. Tilbuddet ophører dog altid i følgende situationer:

  • borgeren påbegynder anden beskæftigelsesrettet indsats ordinær beskæftigelse eller uddannelse
  • borgeren afviser at tage imod tilbuddet

 AscendFys melder på den baggrund til sagsbehandler, at der er indtrådt en ophørssituation. 

Status- og afslutningsskrivelse

AscendFys leverer efter endt forløb en skriftlig status på borgeren. Der fokuseres særligt på en helbredsmæssig status, herunder fysiske og psykiske ressourcer og barrierer, motivation, fremmøde og anbefaling af evt. efterfølgende behandling. Af status fremgår endvidere varighed af forløbet, fremmøde, igangsatte aktiviteter og udviklingspunkter. Denne sendes til rådgiver/projektleder i Jobcentret.

Hvordan kan vi hjælpe dig

Afklaring

Handling

planlægning

Målsætning

U

bevidsthed

>

Opkvalificering

meningsfuldhed

Struktur

Hvad kan du forvente hos AscendFys

I vores sundhedsforløb for ledige bliver du altid mødt af en terapeut, som tager sig tid til netop din historie og din situation. Hos os skabes et godt forløb i relationen mellem klient og terapeut, og det er vigtigt for os, at vi har en tæt kommunikation. Behandling og forløb i AscendFys vil altid tage udgangspunkt i et tre aspekter af din situation, nemlig det fysiske, det sociale og det mentale.